DGSA Expert

Ing. Luboš Halama, PhD.

  • súdny znalec zapísaný v odbore 28 00 00 Preprava
  • odvetvie 28 01 01 Preprava, špedícia, zasielateľstvo

Ing. Milan Raba

  • súdny znalec zapísaný v odbore Doprava, odvetvie vodná doprava
  • Ekonomika, odvetvie ceny a odhady, špecializácia vnútrozemských plavidiel

Ing. Peter Blaho, PhD.

  • súdny znalec zapísaný v odbore 06 00 00 Doprava železničná
  • odvetvie 06 01 01 Technický stav a odhad hodnoty koľajových vozidiel
  • odvetvie 06 04 02 Nehody v železničnej doprave