Sociálna legislatíva

Sociálna legislatíva v doprave upravuje vo všeobecnosti organizáciu pracovného času v doprave (napr. maximálny čas vedenia dopravného prostriedku,  minimálny čas odpočinku, maximálna doba pracovnej pohotovosti a pod.). Táto problematika sa netýka iba vodičov nákladných vozidiel v medzinárodnej nákladnej doprave, ale podmienky sociálnej legislatívy v doprave sa vzťahujú aj na pracovníkov vnútrozemskej vodnej plavby, pracovníkov v železničnej alebo leteckej doprave.

Problematiku sociálnej legislatívy pre vnútroštátnu dopravu upravuje najmä zákon NR SR č. 462/2007 Z.z. o organizácii pracovného času v doprave v znení neskorších predpisov. Pre medzinárodnú dopravu sú to medzinárodné dohody a dohovory či právne normy Európskeho parlamentu a Rady ES.

V oblasti sociálnej legislatívy v doprave najčastejšie vypracovávam pre fyzické alebo právnické osoby:

  • odborné vyjadrenie k deliktom z oblasti organizácie pracovného času zistených počas kontrol
  • odborné vyjadrenie pre fyzické osoby (najmä vodičov), ktorí sú v pracovno-právnom spore so svojim zamestnávateľom