Ing. Luboš Halama - súdny znalec

Ing. Luboš Halama, PhD.

Moje meno je Luboš HALAMA a som zapísaný v zozname BP ADRznalcov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti SR, v odbore 28 00 00 PREPRAVA, odvetvie 28 01 01 Preprava, špedícia, zasielateľstvo. Som absolventom Žilinskej univerzity v Žiline (pôvodne Vysoká škola dopravy a spojov) a v oblasti prepravy a dopravy pracujem od roku 1990.

Špecializujem sa  najmä na oblasť prepravy nebezpečných vecí a nebezpečného tovaru cestnou, železničnou, vnútrozemskou vodnou, námornou a leteckou dopravou. V tejto oblasti zároveň podnikám, som jediným majiteľom a teda jediným konateľom spoločností DGSA Consulting, s.r.o., ktorej hlavným predmetom je poradenstvo spojené s prepravou nebezpečných vecí všetkým druhmi dopravy a DGSA Academy, s.r.o., ktorej hlavným predmetom činnosti je vzdelávanie osôb zúčastnených na preprave nebezpečných vecí a tovaru.

Certifikáty odbornej spôsobilosti

 • FIATA EXPERT IN FREIGHT FORWARDING
 • Bezpečnostný poradca ADR
 • Bezpečnostný poradca RID
 • Bezpečnostný poradca ADN
 • Poradca IMDG Code pre vnútrozemský personál
 • Odborne spôsobilá osoba na prepravu rádioaktívnych žiaričov, rádioaktívnych látok a rádioaktívne kontaminovaných predmetov
 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti používania uzavretých rádioaktívnych žiaričov
 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre vnútroštátnu a medzinárodnú cestnú nákladnú dopravu

Publikačná činnosť:

 • Bezpečne s nebezpečnými vecami 2009, 2011, 2013
 • Bezpečná preprava nebezpečných vecí
 • Odborné články v časopisoch
 • Odborné články a príspevky do zborníkov z konferencií

Dizertačná práca:

 • Riziká prepravy nebezpečných vecí cestnými tunelmi