sudny-znalec-dgsa-slovakia-slider

SÚDNO - ZNALECKÁ ČINNOSŤ

DGSA Expert

Ing. Luboš HALAMA, PhD.

súdny znalec zapísaný v odbore 28 00 00 Preprava

odvetvie 28 01 01 Preprava, špedícia, zasielateľstvo

 
 

Ing. Milan RABA 

súdny znalec zapísaný v odbore Doprava, odvetvie vodná doprava,

Ekonomika, odvetvie ceny a odhady, špecializácia vnútrozemských plavidiel

 
 

Ing. Peter BLAHO, PhD.

súdny znalec zapísaný v odbore 06 00 00 Doprava železničná

odvetvie 06 01 01 Technický stav a odhad hodnoty koľajových vozidiel

odvetvie 06 04 02 Nehody v železničnej doprave